06/04/2018

Mashairi mawili niliyoyapendaNishike Mkono

Iwapo macho yako
yanaangaza huku na huko
   miaka kwa miaka
yakitafuta upeo uliotuponyoka
yakiangalia vioo vilivyopasuka
vilivyoacha
  vivuli vilotawanyika
              na vigae moyoni kujifumika

basi,
        hebu nishike nami mkono
        unambie safari ndiyo hino
              matata yajapo
              zinduko lijapo
              faraja ijapo
                       niwe pamoja nawe
                       pamoja tu
                               mkono kwa mkono

Alamin Mazrui

Dikteta

Kama wajiona ni wewe pekee
Uwezaye kufikiri
Ulikufa karne nyingi zilizopita.
Kilichobaki ni wako mweweseko.
Wale uliowakemea, uliowaweka ndani
Uliowadhulumu na uliowaua
Mawazo yao sasa milizamu
Ambamo watoto hucheza kwa furaha
Na kunawa shombo uliloliacha.

Madaraka ni ndoto isiyotegemewa.
Ni kuvaa kofia juu ya gari wazi
Lendalo mbio kuvuka mto wa haki
Ambao daraja lake limechukuliwa
Na mafuriko ya sheria ulizovunja,
Ambalo breki zake ni roho za watu
Na matairi yake ni mafuvu manne
Ya wale uliowaita vichwangumu
Haini namba wani wa fikra zako.

E. Kezilahabi

Si rahisi kubainisha kiini kile cha hisia niliyo nayo wakati wa kusoma mashairi hayo. Upendo hauna mantiki. Huenda mashairi hayo yamenishtua kwa sababu yameniletea aina ya chamko moyoni mwangu. Pengine ndiyo inayoitwa fahamu fiche, ama uelewa bwete. La msingi ni kuwa msomaji hana haja ya kujua maana ya vina, mizani, mshororo na kadhalika ili kupenda ushairi. Kusoma shairi ni kuingia katika bahari ya hisia kwanza, si kujitosa katika dawe la kanuni na sheria. Ndio maana sisi tuliokuwa tumepata bahati ya kusoma ushairi shuleni bila hata kuzingatia kanuni zile za ushairi, tungali tunapenda ushairi — na mimi hapo nilipo nimeshaingia katika uzee. Hadi leo ningali nayajua mashairi yale niliyoyasoma na kujifunza shuleni. Na mengine mengi nayatoa kwa ghibu wakati nakutana na baadhi ya wenzangu wapenzi wa ushairi. Na lipo moja, miongoni mengi mazuri sana, ambalo lilitungwa na Marie de France karne 12. Ningali nalijua kwa moyo, pamoja na mengine mengi, ikiwa ni pamoja na shairi zuri pia liitwalo Kitu kizuri…

Uswahilini, tangu 1974, ushairi huru upo. Si haba. Na unapendeza. Ingawa maafande na makoplo wa kambi ya jadi wanaendelea kujibanza. Wangali watatia chonjo, bila shaka. Lakini watakoma, kama walivyokoma wenzao katika jamii nyingine. Kwani mgogoro uliopo Afrika mashariki siku hizi si wa kienyeji tu. Kwingine ulishatokea, nadhani katika mapokeo yote. Kupatikana kwa mwafaka katika utanzu huo wa ushairi kungekuwa ni dalili ya ugonjwa fulani. Kinyume na hayo, marumbano ni chocheo. Ni ishara ya amali fulani. Hakuna lugha isiyokuwa na uhai.

Ninapoona jinsi mgogoro ulivyopamba moto katika jamii ya washairi wa kiswahili — baina ya wanaojitia urasimi na wanaojitia usasa — nashindwa kujizuia kukumbukia mgogoro ule mwingine uliotokea kwetu karne 19. La kushangaza ni kuona kwamba wahusika wa hapa na pale wanaabiria kauli zile zile. Si Ulaya, si Afrika. Nakumbuka kauli ya mshairi maarufu Victor Hugo (1802-1885), mwaka 1834, alipokuja kuchokoza « warithi » na washairi wa jadi waliokuwa wanatunga mashairi yenye mizani 12, huku akisema « tayari nimekomesha umbumbumbu wa ushairi wa jadi ». Hatimaye wengi walimfuata — ingawa palizuka vurugu kubwa — wakina Charles Baudelaire (1821-1867) na Arthur Rimbaud (1854-1891), nao wakiwasilisha shani na ubunifu mkubwa. Iko siku mageuzi yaliyoletwa na washairi hawa yakapuuzwa yakachukuliwa na vizazi vile vilivyokuja baadaye kuwa ni urasimi. Wakina Mallarmé (1842-1898) na Apollinaire (1880-1918) nao pia wakaibua muundo na kanuni nyingine. Uswahilini vilevile, iko siku wakina Kezilahabi na Alamin Mazrui watakuwa wamepitwa na wakati. Muhimu ni kukumbuka na kupenda.


14/03/2018

Nimetunga mchezo wa kuigiza


Katika mchezo huu wa kuigiza, tuko katika Ufalme wa kufikirika. Wahusika, ambao ni sanamu, wamekusanyika katika dunia ambayo imeangamia. Mazingira yamefikwa na uchafu, misitu imekatwa, maziwa na mito zimejaa takataka, maji ya bahari ni mmumunyo wa plastiki, miji mikubwa imezingirwa na moshi mweusi mkali, nyika zimeondokewa na dalili zote za uhai, na kadhalika. Juu ya hayo yote, spishi zote za wanyama zimepotea. Mazingira yabisi, ardhi kame, udongo tasa, yai viza ; binadamu mwenye tamaa na husuda.

Kumetokezea nini hata binadamu hawezi kukitegua kitandawili hiki kinachomzunguka ? Hapo hakuna mji hadi msomaji akubali kutembea kisengesenge katika dunia ya kisaasili ; kile ambacho kilicholetwa na baadhi ya wanyamapori, zamani ya kale. Wao ndio wanaojitahidi, katika mchezo huo huzuni, kujibu swali hilo zito : kwa nini ?

Hiyo ndiyo tamthilia ambayo imetungwa kishairi. Mashairi yote — mashairi ya mapokeo, maguni, masivina na mashairi huru — yanaghaniwa na wanyamapori waliopotea kabisa. Sauti yao, kupitia koma zao, ndiyo itakayorindima katika akili zetu chakavu ambazo zimetekwa na dhana ya kibaada-ya-ustaarabu.Ili kupakua kitabu hiki, tafadhali bofya kwenye picha ya juu

04/02/2018

Tafsiri au takriri ? Mfano wa Victor Hugo


Kazi za wanazuoni za siku hizi kuhusiana na tafsiri zimejaa maelezo na chambuzi ambazo hurudia yale yale yaliyokwisha andika zamani sana katika vitabu vingi vya wataalamu wa hapa na pale. Katika vitabu vingi vya leo, mara nyingi hakuna kitu kipya, ila namna zile za kuzusha baadhi ya hoja za zamani ndizo zinazoleta hisia kwamba tumepata dhana mpya. Lakini hakuna ubunifu wala uvumbuzi. Ni kama kufungua mlango uliokwisha kufunguka. Tukirudi katika vitabu vile vya kwanza ambavyo vilitangulia katika kuchanganua kazi ya kutafisiri, tutapata majina mawili maarufu : Friedrich Schleiermacher (1768-1834) na José Ortega y Gasset (1883-1955). Friedrich Schleiermacher alikuwa ni mwanateolojia kutoka Ujerumani na José Ortega y Gasset naye alikuwa ni Mhispania. Wote wawili waliandika vitabu vizuri sana kuhusu tafsiri ambavyo nimevitumia katika makala yangu ya leo ili kukosoa mchezo wa kuigiza wa Victor Hugo (1802-1885) uliotafsiriwa na Marcel Kalunga katika kiswahili. Kwa kifupi, nitaonyesha kwamba kitabu hicho cha Victor Hugo si tafsiri bali ni fasiri vue (au guni ?) au, kwa maneno mengine, aina ya ukariri wa sentensi.

                                                                         

Kwanza tubaini kwamba tunapotafsiri tunakutanisha lugha mbili. Kutafisiri si kuhamisha au kubeba mafungu ya maneno kutoka lugha hadi nyingine. Vinginevyo, kazi ya mtafsiri ingekuwa ni kazi ya kuli. Ingekuwa ni kazi ya mpagazi anayehawilisha kitu kutoka gunia moja hadi gunia nyingine. Kazi ya mpagazi ni kujihakikisha kwamba gunia hizo zinafanana kwa uzito, kipimo na ukubwa. Lakini lugha si magunia. Lugha zinatofautiana kwa kutoonyesha sifa moja. Kwa kifupi, kuna lugha mkubwa na lugha ndogo. Sababu ni kwamba kila moja imestawi, kutokana na historia na mazingira yake, kwa kufuata maendeleo ya kipekee. Hata lugha mbili ambazo zinafanana kwa kushiriki asili moja, kwa mfano kifaransa na kiitaliano, ama kilingala na kiswahili, basi kila moja ina upeo wake wa kuwasilisha maana ambao si wa lugha ndugu. Kwa maana nyingine, hakuna lugha iliyokamilika, kwa sababu kila lugha ina kimya zake, upungufu wake na utambulisho wake ambao pia ni dosari. Kama alivyoandika Victor Hugo :

« Lugha yangu imekoma kumaanisha pale pale ambapo lugha nyingine ya kigeni inaendelea kumaanisha. Jambo ambalo husemekana katika lugha moja halisemekani katika lugha nyingine. Katika lugha zote mambo mengi hayasemwi na mengine hayasemekani. »

Msanii mfaransa mwingine maarufu sana wa karne 20, kwa jina lake Paul Valéry, aliwahi kuandika : « Nina haja ya Mjerumani ili kukamilisha mawazo yangu ». Mfano wa kiitaliano na kifaransa utatuletea faida hapo katika tafakuri hiyo : kiitaliano kimetajirika sana katika nyanja kadha ya usanii, ujumi na muziki, tangu zamani sana, angalau tokea karne 13. Kikilinganishwa na kifaransa, katika mawanda haya pekee, lugha ya kifaransa itaonekana imezidiwa kwa kiasi fulani. Haina ukamilifu huo wa kiitaliano. Isitoshe, kwa sababu Ufaransa na Italia ni nchi ambazo zilipigana sana zamani, mbali na kujenga urafiki pia, basi nchi hizo zimepeana na kukopeana msamiati mengi, hususan katika taaluma zile za ujenzi sanifu na sanaa kadha. Leo hii, asilimia kubwa ya maneno ya kifaransa katika istilahi ya ujenzi sanifu inatoka katika lugha ya kiitaliano.

Tatizo linaibuka wakati tunapotaka kutafsiri kutoka lugha ambayo si kufu ya lugha ile tunayoitumia kila siku. Mtu atashindwa kuingiza katika gunia dogo yaliyomo katika gunia kubwa. Mfano wa kifaransa na kiswahili. Lugha hizi mbili hazilingani hata kidogo. Hakuna usawa. Kifaransa ni lugha tajiri tukikilinganisha na kiswahili (na kiswahili ni lugha tajiri tukikilinganisha na kilingala). Kwa sababu ya historia tofauti kati ya lugha hizo. Mara nyingi huwa tunafikiri kwamba lugha ni chombo simulizi ama ongezi tu. Tunasahau kwamba pia ni miundombinu, pamoja na kwamba ni urithi ulioshikika. Kifaransa na lugha nyingine tajiri za dunia zimekuwa tajiri kwa sababu ya juhudi walizofanya watangulizi au waasisi wa zamani ya kale huku wakijitahidi kila wakati kuweka misingi madhubuti ya lugha hizo, ikiwa ni pamoja na kujenga shule, semina ya dini, majengo mbalimbali kama maktaba, kasri na makaazi ya wasanii, makampuni ya kuchapisha vitabu, maduka, taasisi mbalimbali, tasnia ya kutegemeza uhai wa fasihi, mavani maalumu kwa ajili ya wasanii wa zamani, makavazi na makumbusho ya kuhifadhi yale ya kale, na kadhalika. Itakuwaje tusawazishe lugha tajiri na maskini — ambazo hazina miundo hii ya kuimarisha lugha — kwa mujibu ya itikadi ya usawa ilhali watu wenye lugha hizo tajiri waliamka zamani sana wakajitahidi, kwa kujitolea na kutoka jasho jingi, kuiendeleza lugha yao ? Si kudharau yaliyojengeka katika lugha hizo ? Isitoshe si kudhalilisha juhudi zile ambazo bila shaka ni msingi thabiti ya kuendeleza lugha zetu — ziwe maskini ama tajiri — zikawa lugha bora katika sifa nyingi, kutoka ushairi hadi sayansi ?

                                                        

Mwanateolojia Schleiermacher aliwahi kuandika katika kitabu chake « Mbinu kadha wa kutafisiri » kuwa kuna njia mbili za kutafsiri. Ya kwanza ni kazi ile inayosahilisha lugha aliyotumia mwandishi ili msomaji apate kuielewa vizuri katika lugha yake. Kwa maana yake, mwandishi aliyeandika kitabu tunachotafisiri anachukuliwa kitikiti ili maandishi yake yatoholewe na msomaji asipate taabu katika usomaji wake. Imekuwa kama kwamba mwandishi, aliyeandika kitabu kwa kutumia satua na stadi za kisanii zisizo na kifani, basi alazimishwe kumnyepesishia msomaji lugha yake ili amkaribie… Tafsiri kama hii ni kama kupotoa na kuboronga maana ya kitabu cha mwandishi ili msomaji asiudhike wakati atakapokisoma katika lugha yake. Ya pili ni kazi ambayo, kinyume na ile ya kwanza, inajitahidi kulenga lugha ya msomaji na kuistawisha kila ibidipo, hususan wakati lugha lengwa inakosa msamiati au dhana zilizopatikana katika lugha chanzi. Ina maana kwamba tafsiri huwa ni aina ya ubunifu kwa kuwa mtafsiri hana budi kuzalisha upya baadhi ya dhana ambazo hazipo katika lugha lengwa. Hapo ndipo inapopatikana tafsiri kamili, kwa mujibu wa ufafanuzi wa Schleiermacher. Njia ya kwanza si tafsiri bali ni hawilisho ama, wakati tokeo la tafsiri si baya sana, ni zoezi la uigizaji. Kwa kifupi, ni ukariri wa sentensi lakini si tafsiri.

Mfano wa njia hiyo tunao katika tafsiri ya kitabu kimojawapo cha msanii Victor Hugo ambacho kilipatwa kutafsiriwa si muda mwingi nyuma. Nacho kinaitwa Michezo ya Mfalme kwa kiswahili. Mfasiri mwenyewe si msanii bali ni Profesa kutoka chuo kikuu cha Lumbubashi. Tafsiri iliyopatikana katika juhudi hizo hairidhishi hata kidogo. Ni jambo la kustaajabisha kwa sababu Victor Hugo mwenyewe aliwahi kutufafanulia jinsi mtafsiri anavyopaswa kutafsiri kazi ya fasihi. Kama alivyoandika, tafsiri bora ndiyo ile inayojitahidi kuyageuza matini chanzi ili mradi ipatikane matini huisho katika lugha lengwa. Katika zoezi hilo, mtafsiri hana budi kujihakikisha kwamba hajapoteza yale ambayo ni mihimili ya tungo aliloandika mwandishi. Victor Hugo tena anatukumbushia kinachotakikana katika juhudi hizo. Mtafsiri anapaswa kuenzi na kuheshimu unafsi (kf. esprit, kg. wit) wa mwandishi, kwa maana nyingine inabidi azingatie kipaji cha msanii, muono pamoja na mitindo yake. Isitoshe, katika vipengele vingine muhimu ambavyo mtafsiri hushurutishwa kuzingatia pia ni muktadha na kipindi kile alichokuwa anaishi mwandishi. Kufahamu muktadha huo kunachangia katika juhudi za mtafsiri za kufanikisha fasiri yake. Majina ya pahala pamoja na wahusika pia yanapaswa kutajwa kama yalivyofinyangwa na msanii mwenyewe. Victo Hugo alikazia kwamba matini yote yatafsiriwe kwa kadiri iwezekanavyo.

Kuna aina nyingi za tafsiri. Nimeshaandika makala machache penye blogu hii kuhusu mikabala ya aina mbalimbali katika mchakato wa tafsiri. Kuna tafsiri sisisi (HAPA), tafsiri fasiri (HAPA) na tafsiri haini (HAPA). Hapo leo sitaficha jinsi nilivyoudhika baada ya kusoma tafsiri ya Profesa Kalunga. Nina uhakika kwamba Michezo ya Mfalme si tafsiri bali ni takriri. Kama alivyodokeza Schleiermacher niliyewahi kutaja hapo juu, mtafsiri alisoma tamthilia ya Victor Hugo, kisha akatoa nakala nyingine, kwa kiswahili. Alifanya kazi ya kuli. Lakini katika upagazi huo, alipoteza maudhui mengi mno. Msomaji ukiwa na ustadi wa kusoma katika lugha mbili, kifaransa na kiswahili, utashindwa kuhisia ule unafsi wa Victor Hugo katika nakala ya kiswahili. Hupati dhana hiyo ya kuwa Victor Hugo, mbali na kuwa ni mtunzi hodari, pia alikuwa ni mshairi mahiri aliyekuwa amefungika kivyake kufuatana na uketo wa nadhari yake ya maisha yaliyomzunguka. Kinyume na hisia na dhana hizo unazotegemea kufikwa nazo, basi utajisikia umepata kitu kingine, yaani kitabu ambacho kimekolezwa ndani ya lugha ya kienyeji, hicho kiswahili cha Congo kiitwacho Kingwana, ambacho kinatumiwa na watu ambao hawana mionjo na mielekeo inayobebwa na tamthilia ile ya Victor Hugo. Lugha aliyoitumia Victor Hugo katika tamthiliya yake si lugha ya kawaida. Ni lugha ya mbunifu. Hivyo kazi angaliifanya mtafsiri si kusahilisha lugha ya Victor Hugo kwa ajili ya kukimu mahitaji ya wasomaji kwa kiswahili bali ni kuihuisha lugha hiyo katika umbo mpya, ule wa mchezo wa kiswahili. Ina maana kwamba mtafsiri amependelea kuwaendea wasomaji wake kwanza, kwa kujitazama kwingi, na kwa kuwabembeleza sana, katika lugha lengwa (kingwana) huku hatimaye akiwa amedharau fani na mitindo ya msanii mwenyewe. Matokeo yake ni kwamba mtafsiri ameidunisha tamthilia ya Victor Hugo. Mengi kutoka tungo ya kifaransa hayakutafisiriwa na mengineo yametafsiriwa vibaya au kwa kutumia maneno ambayo hayafai. Majina mengi ya kuonyesha hadhi ya wahusika, ama kutaja mahala muhimu ya Ufaransa hayakutafsiriwa (Bastille, Comte, Gargantua, courtisan, Seigneur, n.k.)

Tunajua kwamba katika tamthilia ama riwaya, na hilo ni kipengele kikubwa ambacho tunapaswa kukitilia maanani, kanuni za nathari huoana na mdundo wa hisia na ilhamu ya msanii. Tukiwa tumekata shauri ya kutafsiri fulani ama bin fulani, hatuna budi kwanza kusomea tabia na unafsi wa msanii mhusika ili tuwe karibu naye. Katika Michezo ya Mfalme, tunahisi kwamba tumesingiziwa, na jina la Victor Hugo linatumika kama nomino tu la kubandikizia utupu fulani. Hilo ni dhahiri katika upangaji wa kitabu chenyewe cha kiswahili. Ingawa kimetangulizwa na dibaji ya mchapishaji, hatuna hata kifafanuzi kuhusu wasifu wa Victor Hugo. Isitoshe, tunaambiwa kwamba alifariki mwaka 1855 ! Aidha, mchezo huo uliandikwa katika muktadha gani, katika jamii gani, yenye siasa gani ? Hatujui. Sina uhakika kwamba Afrika mashariki wasomaji wameshapata kusikia hata jina la msanii huyo. Ilikuwa ni wajibu wa mtafsiri ama mhariri kutoa angalau vichache. Si hundi na posho zilipatikana kutoka katika serikali ya Ufaransa ? Na sidhani kwamba Mswahili msomi ambaye amekubuhu ndani ya fasihi ya kiswahili, angekubali diwani ya mashairi ya Shabaan Robert itafsiriwe katika lugha nyingine ya kigeni, lakini kwa kutumia msamiati na matamko ya kawaida — lugha inayoongeleka ndani ya kibanda cha wavuvi — na katika kitabu hicho msomaji asiwe na hata chembe cha taarifa juu ya maisha ya mshairi huyo.

Kutafsiri ni kukaribisha, ni kuitikia hodi iliyobishwa mbali, ng’ambu, katika nchi ya kigeni. Tafsiri bora huonyesha dalili ya ukarimu. Mgeni anaomba kuingia upenuni huku akibeba ugeni wake. Mtafsiri, ambaye ni mshenga au mjumbe, kazi yake ni kumkaribisha kama alivyo, si kumwambia « wee mgeni vaa kama tulivyovaa sisi kwanza ! ». Mgeni huyo ajisikie amependwa. Akishajua kuwa amependwa, watu watapendana. Wakipendana, wataathiriana. Sidhani kwamba, katika dunia yetu ya kuchukizana kama ilivyo siku hizi katika mawasiliano baina ya Afrika na nchi za magharibi, sidhani kwamba namna hiyo ya kutafsiri itakubalika. Tukipekua pekua haraka haraka jinsi baadhi ya watafsiri walivyotafsiri tungo mbalimbali za waandishi maarufu wa Ulaya, mtu atasikia mara moja kwamba kina Shakespeare, Gogol, Molière, na sasa Victor Hugo wameswahilishwa ilhali usanii wao ungalichangia kuingiza ugeni fulani katika miundo na fani za fasihi ya Waswahili. Badala ya kutafsiri Shakespeare, Mwalimu Nyerere alijitafsiri kwanza, alijipeleka mbele, alitangaza umimi wake, alikuza uzalendo wake, alijenga siasa yake, hadi kutuletea kichekesho kikubwa. Eti Shakespeare ameandika kitabu kiitwacho Mapebari wa Venisi ! Kinyume na mchakato huo wa kujiangazia na kujivuna, tunaona kwamba vitabu vingi vya bara la Afrika, kama kile maarufu cha Tutuola — na mimi hapo nakumbuka tafsiri ya ajabu ya kitabu chake maarufu The palm wine drinkard (1952), iliyofanywa na Raymond Queneau katika kifaransa —, ama vitabu vya Ahmadou Kourouma, vyote vimeingiza semi za shani katika lugha ambako vilikokwenda kutafisiriwa. Mimi nimefurahi sana niliposoma vitabu vya Kourouma na jinsi alivyoboronga kile kifaransa chetu. Kwa sababu ya mchango huo, kifaransa chetu kimebadilika. Kisha kimepanuka, kimetajirika. Nashukuru sana.

                                                                            

13/01/2018

L'Ouganda : des milieux naturels en danger

Avertissement : ces quelques notes ne font que survoler le sujet ; elles ne sont qu'un résumé succinct de ce que je développe ailleurs sur ce blogue dans des articles de fond, mais écrits en swahili (onglet mazingira). Il me semble que le touriste, par définition toujours de passage, a le droit de savoir que les régions qu'il traverse à toute vitesse n'ont, en Afrique de l'est, strictement aucun avenir naturel. Inutile de donner des explications en français puisque les Français ne sont pas politiquement concernés.


Quelques informations qu’il convient d’avoir à l’esprit :

Remarques générales :

— l’Ouganda craque de partout. Sa population dépassera bientôt 50 millions d’habitants et en aura plus de 100 dans à peine 15 ans.

— tous les sites naturels sont sous pression et voient leur biodiversité disparaître. Lentement mais sûrement. Les écosystèmes sont atteints, les équilibres profondément perturbés. Un chiffre : moins de 250 lions dans le pays. Sa faune aviaire, en particulier les vautours et les espèces forestières, y est particulièrement menacée.

— s’il y a encore de beaux sites dans le pays (Ruwenzori, Elgon, Kidepo, Semliki), il vous faudra parcourir des centaines de kms de paysages anthropiques et souvent très dégradés pour aller de l’un à l’autre. L’urbanisation est grandissante, la pollution de l’air très préoccupante dans les grandes villes (Kampala est la ville la plus polluée d’Afrique après Lagos), des bords de routes jonchés de plastiques, des villes n’ayant d’intérêt que marchand.

— des infrastructures routières en assez bon état sur les grands axes, mais souvent dégradées sur les voies secondaires. A noter que l’Ouganda a une passion particulière pour les ralentisseurs…

Plus précisément :

— le pays offre encore un grand intérêt pour les ornithologues. Avec l’Ethiopie, c’est une destination majeure en Afrique. Un bémol cependant : les zones marécageuses se dégradent à grande vitesse (ex. : le lac Opeta, dans l'est, connu pour sa grosse concentration de becs-en-sabot, est actuellement la proie des « opérateurs économiques »). Partout, les roselières et les papyrus sont arrachés, les marais asséchés et brûlés, les voies d’eau retenues, les dernières forêts sinon rasées, du moins « communautarisées », pour faire du riz, de la canne  à sucre ou du maïs.

— sur un plan entomologiste, si le pays reste fascinant (notamment pour ses papillons), il faut aller de plus en plus loin et se rendre dans les régions les plus reculées du pays (et les moins peuplées) pour y faire des observations intéressantes (forêt de Semliki par exemple).

— la grande faune est souvent rélictuelle et intentionnellement confinée dans des mini-sanctuaires pour permettre aux tours operators un accès rapide et rentable : rhinocéros de Ziwa, lions d’Ishasha ou de Kasenyi (dans le Queen), girafes de Mburo, buffles de la vallée de Narus dans le Kidepo, gorilles de Bwindi ou de Ngahinga. En dehors de ces zones, il devient très difficile de voir quelque chose.Situation inquiétante du Queen Elizabeth…

Ce parc est en état de survie. La faune s’y fait de plus en plus rare. Seul un gros troupeau d’éléphants parvient à s’y maintenir. Le parc est divisé artificiellement en deux grandes zones, toutes deux sillonnées de pistes vicinales ou d’une route nationale. La partie nord est la plus dévastée, et pour cause ; des villages de pêcheurs et de gros bourgs (Katwe, plus de 10 000 habitants) y ont été maintenus, aux dépens de la faune et de la flore. Conséquences : plantes invasives, braconnage et piégeage, empoisonnement des prédateurs (dernier lion empoisonné en avril 2017, par un pêcheur de Katwe), disparition des charognards. La biomasse chute de manière inquiétante. La partie sud, à plus de 80 km, est accessible par une piste défoncée (en 2017, comptez plus de trois heures de route) qui traverse une forêt très dégradée. On y trouve la plaine d’Ishasha, célèbre pour ses 12 lions arboricoles. Remarque : ces lions y sont confinés dans l’espace restreint des figuiers qu’ils aiment grimper pendant les heures chaudes. Inconvénient majeur pour ces pauvres félins, chaque arbre est accessible par des pistes. En haute saison, avec l’affluence touristique, les lions, harassés et inquiétés par le grondement permanent des voitures, se réfugient plus loin, en général dans la réserve de Kigezi, où ils deviennent inaccessibles. Pour le reste, la diversité faunistique du parc est pauvre ; ne comptez pas y voir ce qui fait la richesse des parcs d’Afrique australe. Chacals, otocyons, lycaons, servals, caracals, et guépards en sont absents. Pas de zèbres, de girafes, de koudous ou d’élans. Trois herbivores majeurs : le cob d’Ouganda, le topi et le buffle. L’hyène tachetée s’y fait de plus en plus rare, puisqu’empoisonnée dès qu’elle sort des limites du parc.

Attraction "touristique" remarquable du parc : les hippopotames dans la rivière Ishasha.

               
Le village de Katwe, au cœur du parc du Queen

En résumé : un parc qui fut magnifique, varié par ses paysages et ses étonnants reliefs (les cratères de volcans, dans sa partie nord, sont somptueux), malheureusement surexploité, occupé et régulièrement envahi par les éleveurs qui vivent dans sa partie septentrionale. A noter aussi qu’il a été récemment enlaidi par la construction d’une ligne à haute tension et qu’il est traversé par une route nationale empruntée par les camions à remorques qui filent vers le Congo voisin. Nuisances et désagréments pour tous assurés. 

                             
                                                        Baignade pour tous dans le Queen : hippos, vaches et bipèdes

…et du parc du Murchison, également très précaire. Ce parc possède néanmoins de beaux effectifs d’antilopes (cobs d'Ouganda, ourébis, cobs defassa et topis), une belle population de girafes et de nombreux éléphants. Quelques familles de lions y subsistent. Ce parc a une végétation de palmiers Borassus, remarquable et unique en Afrique. Cependant, sa partie nord est menacée par le braconnage systématique. On y voit beaucoup d’éléphants estropiés, claudicant ou à la trompe sectionnée. Quelques lions à trois pattes y ont défrayé les chroniques naturalistes ces dernières années. Pour ne rien arranger, le parc recèle de gros gisements de pétrole. Des forages ont été faits en diverses parties du parc, par Total. Beaucoup de mammifères, notamment les girafes, en situation de stress permanent, ont vu leur fécondité baisser.

Ce parc offre des balades payantes sur le Nil. Ce peut être l’occasion d’y voir des mammifères au bord de l’eau (comme au zoo).


                             
Éléphant "raccourci" et hyène victime d'un collet, dans le Murchison

Dernière remarque : l’Ouganda est un pays extrêmement bruyant. Le moindre petit village possède sa sono et d’énormes enceintes qui diffusent, souvent le week-end, une sonorisation épouvantable que vous entendrez même en pleine brousse. Il m’est arrivé, à plusieurs reprises, à Mweya (dans le Queen) ou sur les bords du Nil en plein Murchison, alors que j’y campais en pleine brousse, d’être réveillé par ces formes de pollution sonore insupportable. Un conseil, munissez-vous de boules quiès.


Voir aussi quelques photos du Queen dans l'article du 10 janvier ICI


LECTURES COMPLÉMENTAIRES :

Déjà, en 2015 : ICI

Pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus sur les lions du Queen, voir le site de Ludwig Siefert et de son équipe : ICI

The Impact of Fire and Large Mammals on the Ecology of Queen Elizabeth National Park : HERE

Sur la disparition des vautours du Queen, en anglais : ICI

Articles récents sur la "fin" du Queen Elizabeth : ICI


Documents "d'experts" (©EAGLE network : HERE) :"One of the greatest current threats within this lovely park is a limestone mine for cement production. While NWNL has not been not able to access this corner of the park; our Uganda partner, National Association of Professional Environmentalists (NAPE), has produced a booklet explaining violated laws, risks and impacts concerning this commercial extraction. NAPE contends that this project disrupts migratory corridors of wildlife; has progressed without consultation with local stakeholders; and uses heavy machinery in a fragile ecosystem that is an internationally-designated RAMSAR site. Furthermore, the environmental impact assessment was approved without any public hearing.

One concern the limestone mining project raises is that the migratory corridor will be destroyed, forcing animals into areas where they will destroy peoples’ crops. This could result in the death of both humans and wildlife. Another concern is that the lack of legal compliance regarding approval of this mining operation will impact usage of other Ugandan natural resources held in trust for the people. Ugandan environmentalists are concerned that this precedence will influence the method of exploration of newly-found oil in this Albertine Rift of the White Nile River Basin." (courtesy Alison M. Jones, HERE)

10/01/2018

Husuda na uchoyo katika kuhifadhi mazingira : mfano wa Queen Elizabeth ya Uganda


Walipoondoka Afrika, wakoloni wa kizungu waliacha miundombinu mingi. Si mitandao ya barabara na ya reli tu (ambayo siku hizi imeharibika), bali waliacha pia hifadhi na mbuga za wanyamapori ambazo walizichukulia ni aina ya urithi mkubwa wa Afrika pamoja na wa dunia. Wakoloni hawakuelewa kwamba Afrika watu wana « utamaduni » wao au, kwa maneno mengine, falsafa na muono wa kienyeji. Katika muktadha wa Afrika, falsafa hiyo inazingatia sera ya « raha ya maovu », kama nilivyoiita miaka michache nyuma, nikautumia usemi huo kwa ajili ya anwani ya riwaya yangu ya kwanza, nayo inakazia furaha anajipatia mtu anapojikuta ameshinda kutesa mwenzake hadi kumtia udhia na uharibifu fulani. Kwa mfano, kuona kwamba jirani yangu ameanguka katika mpango wa kuezeka nyumba yake kwa mabati ni jambo linalonifurahisha kupita kiasi. Sababu zake ni wazi, nazo hazikutiliwa maanani na wakoloni, ni uchoyo, husuda na hiana. Kusikia raha ya maovu, ni kuharakisha kubomoa kwanza ili nisije nikabomolewe na wengine. Afrika hii ya mashariki mtu hupendelea kuangamiza kuliko kujenga na kubuni. Hupendelea kuchafua kuliko kusafisha. Katika riwaya yangu niliwahi kufinyanga mhusika ambayo jina lake ni Kadhi ambaye, mwisho wa riwaya, hutoa maelezo kuhusu « utamaduni » huo. Anasema :

« Ubaya una shukurani. Mtu akifanya ubaya, basi roho yake inafurahi, kwa sababu aliyetaka kumtesa mwenzake, basi ameshateseka, sasa anapita kucheka : ‘eh eh ! Kazi yangu ile !’ Anajifurahisha anajikuta yeye yuko katika raha mustajaba. Wengineo wakimchukia yule, kwa sababu ameshafanya ubaya basi wanakongamana wanaarikana kucheka na kufurahi, wanathubutu kuchinja mbuzi, kuku kutokana na yule alivyopatikana, kwa sababu alikuwa anawatia udhia, labda alikuwa anawambia maneno ya haki au ya sheria, basi wale wanachukia, kwa sababu ukweli unauma katika dunia, si mwarabu, si mhindi, si mzungu, si mswahili… »

Basi « utamaduni » huo mkubwa una nguvu nyingi. Nguvu ya kuteketeza kila kitu. Huenda binadamu hajapata nguvu nyingi kama hiyo. Na mgeni akiangazia jinsi mambo yanavyozidi kusambaratika hapa na pale katika nchi hizo, bila shaka atajitahidi kusogeza uchambuzi mwingi huku akisema kuwa vikwazo fulani katika jamii viko vingi, sijui watu hawajaelimishwa, ni maskini wa kutupwa, sijui siasa mbaya, rushwa na ufisadi zimekithiri, na kadhalika. Mwanazuoni wa kienyeji naye, bila shaka, atasema hizo zote ni athari za kasumba au siasa ya baada-ya-ukoloni. Kila mtu na duka lake. Lakini kigezo kikubwa kile cha uchoyo au husuda, bado. Ukweli ni kwamba husuda na uchoyo ni hisia ambazo hutokeza katika matabaka yote ya jamii. Waandishi maarufu duniani wameshaelezea jinsi ambavyo zimepamba moto hadi katika ngazi ya juu katika jamii. Msomaji usome vitabu vya Dostoïevski (hasa « Notes from the Underground ») au kitabu cha Melville kiitwacho Billy Bud, utaelewa jinsi uovu huo unavyojikita katika nafsi ya mtu, mbali na cheo chake na majukumu aliyo nayo katika jamii. Hapo msomaji nimetafsiri dondoo dogo la kitabu cha Dostoïevski ambalo linatudhihirishia wazi huo mchakato wa kupenda na kutaka kutesa na kudhuru :

« …Isitoshe binadamu huyo akikabidhiwa utajiri wote wa dunia, akipata maisha yenye raha starehe kupindukia, aidha akifurahia anasa zile za kuishi bila ya matatizo yoyote kiasi cha kwamba huishi katika hali ya shibe, na kweli binadamu huyo atakuwa hana kazi yoyote isipokuwa kulala usingizi mnono, kujipatia starehe na kula chakula kizuri chenye rutuba, yote hayo ya kuweza kumwepushia misukosuko ya aina yoyote katika maisha yake, basi iko siku binadamu huyo atakuwa hakosi kukupangia hiana na husuda, kwa hiari na raha zake mwenyewe, ili wewe mwenzake upate kuanguka. Isitoshe, anaweza hata kujinyima kula kuku kwa mrija na kufyonza sharubati kwa buruji, ili mradi hekima yake nzuri ipate kunywa kidogo uovu huo wa kuchukiza. Na kweli hekima yake ikikorogana na uovu huo itazidishwa na ujinga wa kutupwa. Lakini ujinga huo ndio atakaoung’ang’ania sana kwa sababu utamdhibitishia kwamba binadamu, na yeye kwanza,  amejaa utu. Kwani binadamu si binadamu tena kama tabia yake inatabirika ama kupimika kila wakati. Utu wa binadamu si kama ngozi ile ya ngoma mtu atakayeiwamba kabla ya kupiga ngoma ili apate ile sauti anayoitaka. Na hata hivyo, hata kama utamletea mtu huyo ithibati zote za kisayansi za kumthibitishia kwamba tabia ya mtu inatabirika, basi itakuwa haimtoshi. Kinyume na hayo, usishangae kumwona akifanya au akiendeleza ukaidi kwa kuwa atapendelea ubishi kuliko mwafaka. »

Raha ya kusikia kuwa umefanikiwa kukwamisha mradi fulani, ama umewahi kuudidimisha mpango wa kuhifadhi pori au msitu fulani mkubwa kwa kuuchomelea moto, mtaalamu wa taaluma zote za dunia, bado hajafahamu. Zile sayansi za jamii (sosholojia na antropolojia) hazina maana hapo kwa kuwa zinashindwa kuchambua maumbile ya binadamu. Hapa Afrika mashariki usifike mbali. Utembelee hifadhi zile za wanyamapori ambazo zinaleta faida kubwa katika nchi hizo husika na utajua husuda na uchoyo ni kitu gani. Si wanyamapori tu ambao wameangamizwa, pia ni mazingira yenyewe ambayo ni machafu, barabara zote ambazo zimeharibika, kwa kifupi miundombinu yote ambayo imefujika. Na wewe msafiri ukiongea na wahusika, wakina rangers, kuhusu janga hilo, basi utaambiwa kwamba wanyama wanajificha kwa sababu ya hali ya hewa au hujabahatika kuwaona. Kwa kifupi, uwongo mtupu. Lakini endapo una kipaji hicho cha kuweza kupima hisia ya mtaalamu huyo unayeongea naye, bila shaka hutachelewa kuonea jinsi anavyoifurahia hali hiyo, kwa sababu umekosa ! Si hivyo tu, kwani umehangaika, umetapatapa na umechoka. Kwa nini wewe upate kuwaona wanyama wale wakati wengine hawajapata hata kufika hapo ? Kwa nini ufanikiwe wakati mimi ranger sina kitu ? Na hali kadhalika…

                                 


                                


                                  

03/12/2017

Malgré l’honneur et la vertu...


... Il faut ici montrer son c.

Marcel Aymé

Extraits de mon journal de "terrain", tenu à Kilwa, en Tanzanie, année 2008 

En pays swahili, il n'y a guère d'Angélique ni de Daphné. La femme, disent les hommes, est toujours insatiable. Elle ne peut fuir le désir pressant de ceux qu'elle rencontre. Elle ne peut se refuser. Les nuits tropicales étant noires, il n’est pas rare d’apercevoir des amants se frôler aux abords des maisons avant de s’engouffrer gaiement dans les broussailles. Une nuit que je revenais de Mdachi par le sentier de la vieille mosquée, je fis un petit détour par le vieux mirhab effondré. Je voulais observer la rotation des chauves souris dans les coupoles de la salle de prière. La nuit était claire et la lune en avait fini de balayer l’horizon ; elle projetait alors ses feux dans l’enfilade des colonnes et il ne m’était pas difficile de m’orienter dans ce lieu qui conservait pour moi le souvenir de joyeuses frasques... Parvenu dans la salle d’ablutions, j’entendis le rire d’une jeune femme suivi immédiatement de quelques glapissements. Je voulus en savoir un peu plus et décidai de me dissimuler derrière les grandes colonnes du lieu saint. Lorsque je parvins à quelques enjambées du mirhab, je mis le pied sur une vieille gamelle, abandonnée là par un expert architecte de l’Unesco. Le fracas du récipient ayant rompu le charme, je fis mine de passer par là, comme si de rien n’était. Dans le noir, je crus apercevoir Mwajuma encore allongée dans le mirhab. Son amant était déjà debout, laissant retomber sa longue tunique et prêt à en découdre avec moi. Quel ne fut pas son étonnement de me voir sur ce chemin en pleine nuit, seul comme frère Laurent devant Roméo et Juliette.

Ce jour-là, je me dis que Voltaire s’était trompé ; j’avais eu le sentiment, dans ce qui avait été vécu comme un dérangement de nature à provoquer un déshonneur – la femme était une de mes voisines, parente de mon hôte – d’avoir renoué avec le voyage vicinal, celui que critiquait Pangloss mais qu’avait réenchanté Xavier de Maistre dans son admirable « Expédition nocturne autour de ma chambre ». Qu’elle fût mariée passait encore - quel homme, dans l’intimité, n’avait pas avoué avoir ‘ouvert le Coran’ sur le terrain de foot du village - mais il me fallait conserver le secret... Je ne pouvais me résoudre à jouer le rôle de Binet dans Madame Bovary... me taire devant le crime ! Convaincu que je devais mener l’enquête, j’en parlai à mon ami Hawaz, jeune homme dégingandé aux yeux chassieux et au nez camus, qui s’empressa aussitôt d’en faire des gorges chaudes et me montra toutes affaires cessantes l'enfant né de cette union clandestine. Je n'eus aucune peine à reconnaître dans son profil disgracieux l'oeuvre de son géniteur. Je savais désormais que dans ce pays tous les enfants n'étaient pas du même lit ou plutôt des mêmes ruines.


Sur ces sujets scabreux, Hawaz s’exprimait mieux qu’aucun orateur. Les affaires d’adultère dans le village le faisaient rire aux éclats, il était intarissable sur ces histoires et meilleur juge que personne. Aussi nous raconta-t-il comment, après avoir longtemps ‘cogné’ les chèvres en brousse, il prit du plaisir à sentir la main de son ‘greffon’ chuchu – une femme mariée, s’empressa-t-il de préciser, dont le mari, cocu comme Ménélas, ne dormait plus – remonter le long de sa cuisse pour voir s’il était bon à quelque chose ; mais le nec plus ultra était le moment où la belle maîtresse jouait avec ses ‘balloches’ pumbu, lui palpait le ‘scrotum’ tigo (ou kisambu) et lui saisissait le ‘vit’ chuma pour le diriger dans son antre charmant, autrement dit son ‘callibistri’ mbwecheche, quasi onomatopée pour désigner le ‘con’ mwandu lorsqu’il est prêt à donner de l’agrément. Ce que la plupart des jeunes du village appelaient le cognoir, le heurtoir – ‘l’emmanchoir’ mpini était de nos jours un peu dépassé  –  n’était pour lui qu’une ‘hélice’ propela, un ‘bout de ferraille’ chuma ou du ‘bon tabac’ tumbaku. Je trouvais en Hawaz ce que l’ethnologie ne pouvait comprendre – avec son jargon psychologique – et que notre littérature européenne s’était escrimée depuis longtemps à illustrer : comment rendre compte (ce langage a encore trop le goût fadasse des sciences humaines) de cette partie inexplicable en tout être, et qui peut prendre les formes les plus imprévues : humour, chimère, dada, excentricité, idée fixe, manie, aberration de l’esprit, etc. qu’un shandéisme bien mesuré comprend sous le terme de hobby-horse !

Hawaz est de cette espèce d’individus imprévisible qui aurait comblé de joie Laurence Sterne. Je l’ai surpris plus d’une fois vautré dans un petit voilier, pestant et jurant les pires insanités, la bouteille de ‘konyagi’ plantée dans la poche de son jean, et éructant dans son langage de regrattier des bordées d’injures que toutes les oreilles archipéliques ne voulaient pas entendre : kuma mamae, n’takufira mie !... et les passagers de faire grise mine, fixant l’horizon comme pour ne pas écouter ses excentricités. Aux yeux du commun, Hawaz offense le jugement et la bien-pensance swahili. Les caracolantes bouffonneries de ce jeune fou ne pouvaient s’accommoder au moralisme bon teint de ses contemporains. Avec L. Sterne nous restaurons la primauté des qualités individuelles dans l’ordre moral comme dans l’ordre esthétique. Dans un monde constitué d’étanchéités et de places fortes imprenables, où l’individu ne saurait exister qu’une fois solidement établi dans le nous collectif, s’accrocher à ses chimères coûte cher. Et plût à Dieu qu’Hawaz eut cessé ses incartades ! Car ses extravagances se muèrent très vite en idée fixe au point d’exclure de la pensée toute autre idée ou toute autre image que celle de rompre en visière contre l’esprit de son temps. Perdant à jamais (?) le sens de leur solidarité avec les autres, les individus, où qu’ils soient, finissent par compromettre leur appartenance à la même famille de cœur, ce qui provoque leur chute et leur déchéance. Dans cette malheureuse histoire, c’est souvent la société qui est perdante.

Un jour que je questionnais Hawaz sur ses prouesses nocturnes – pure curiosité d’ethnographe – je réalisai qu’il m’avait quitté la veille plus tôt que prévu prétextant qu’il préférait rentrer chez lui avant que de prendre froid. Il est vrai que la saison en cette période de juin était peu favorable aux ébats nocturnes, aussi j’eus un doute sur la sincérité du récit qu’il me fit par la suite ; certes, il n’était pas sans malice dans les descriptions qu’il me faisait de ses échappées en brousse – où il faisait un frais redoutable à cause des bas-fonds humides de Sake – pour trinquer du nombril mais la chose me paraissait impossible pour un garçon qui ne cessait de s’emmitoufler et qui se vantait en permanence de pratiquer le stupre. Je ressentis à son contact combien la société avait changé – qu’il était loin le temps des sotties et des gaietés nocturnes – le manganja n’avait décidément rien à voir avec cette parade virile que tous les vieillards auraient désavouée en ma simple présence, bien qu’ils en furent eux aussi dans leur jeunesse...

Si les hommes sont plutôt cabotins et fiers de leurs frasques, quoiqu’ils se gardent bien de se confier au premier venu, ils n’échappent pas pour autant aux piques féminines : tel Hamisi, connu pour avoir des érections incomplètes et que je devais rencontrer un jour chez Bui à Namwedo. Celui-ci prit des détours – cette merveilleuse obliquité qui rend les relations si délicatement pudiques – pour me dire que son épouse, qu’il venait juste d’épouser, était lasse de tâter du condiment bouilli et qu’elle n’hésiterait pas à en faire part à ses amies si le vit ne recouvrait pas son ardeur perdue. Le pauvre avait des velléités d’érection et n’en pouvait plus. Je lui conseillai la répudiation incontinent. Pour le convaincre je lui rappelai le sort fait à son voisin dont l’épouse Hadija, plus maligne qu’un singe, à qui son mari ne donnait plus aucun plaisir, avait un jour feint la maladie pour faire venir un ‘guérisseur’. Au moment où celui-ci lui administra une ‘ventouse par derrière’, le mari survint et voulut la taler à coups de bâton. Il lui en coûta cher car c’est elle, dans cette histoire, qui parvint à faire modifier l’appareil conjugal. Sur ce chapitre en effet, la gente masculine reconnaît qu’une femme est en droit d’exiger le divorce immédiat lorsque le mari ne la conduit plus au bonheur. Pour dire les choses à la manière swahili, le con ne peut attendre car l’esprit de la femme ne travaille que pour les besoins de son entrejambe, où l’habitude a plus de part que la raison.

                                   
                                                                                                                                                                 Photo@Frédéric Bacuez

La poitrine d'une femme ne fait pas partie des attributs érotiques : qu'elle ait la forme de petites mangues, ou qu'une femme étale des mamelles flasques et flétries comme des chapati, peu importe, l'homme est plus sensible aux ‘minauderies’ makogo, même s'il trouve toujours à redire, qu’elle ait toujours le miroir à la main, qu'elle affectionne tant les onguents – shedo, stiki et autres poda – sur ce chapitre, la femme reste le potage de l'homme, mam' supu yake ! A ce sujet d’ailleurs, Molière aurait fait des émules dans ces régions tropicales. Notre grand dramaturge n’y aurait-il pas plagié cette phrase que tous les côtiers ont à la bouche : "votre sexe n'est là que pour la dépendance : du côté de la barbe est la toute puissance" (L'école des femmes, v.695-700) ? Le vieux Ambe, que l'âge avait rendu lucide à ce propos, me dit un jour qu'il ne fallait jamais passer à proximité d'un groupe de femmes sans le saluer et lui faire des compliments. N'est-ce pas la raison de tous leurs fards, de tout cet art de s'arranger, de se faire le visage et de se mouvoir en se dandinant, kukata viuno, mm ! Une règle simple, finit-il par conclure : toujours leur mentir, leur faire croire au mariage, ndoa ya siku mbili ! Je mis à l'essai ces quelques conseils prodigués dans mon entourage pour tester – cela va de soi puisqu’il était hors de question que je me mariasse – la nature captieuse de la femme.

                                                           

Un jour que j’étais tardivement en train de reprendre mes notes en croquant un bout de manioc, une femme entra furtivement dans la pénombre dorée répandue par la lampe-tempête. Elle se glissa d'un pas léger jusqu'au fauteuil où je m’étais encagnardé, msuli troussé jusqu’à la ‘bûche’ ukuni. Je ne la reconnus pas immédiatement car elle était couverte d'une sorte de mantelet noir que les femmes mariées portent lorsqu'elles tiennent à rester dans un certain anonymat. C'était Rahama, cette jeune femme récemment divorcée pour avoir fauté avec un inconnu dans un champ de sorgho. Avant qu’elle ne vînt, Bwanga m’avait fait le récit de ses péripéties champêtres. Un voisin mal intentionné – qui la surveillait depuis longtemps à la demande expresse du mari infortuné – l'avait suivie et, avec la mine satisfaite de quelqu'un qui a découvert l'arche de Noé, se mit à hurler à pleins poumons pour avertir le quartier des crimes qui se déroulaient dans ses champs. Il faut dire que Rahama avait la réputation de se démener gaillardement ; elle avait tant de manières pour tenir la chevillette du muezzin qu'il aurait fallu toutes les trompettes du Jugement dernier pour décourager le maraud. Ce jour-là, la ribaude, mécontente de voir la besogne bâclée (elle ne comprit pas tout de suite pourquoi le verrou était si vite sorti de sa gâchette), retint un instant le morceau, prononça d'une voix détimbrée quelques mots incompréhensibles, pesta et frissonna bientôt de frayeur en voyant arriver une bande de manants à la mine patibulaire. Le cœur glacé d’angoisse, elle prit son air le plus ingénu pour crier son innocence ; n’avait-elle pas pris soin de mettre sa binette sous son pagne ? Quant à l’amant, qui n’eut guère le temps de se reculotter, il battit en retraite et s’enfonça dare-dare dans le rideau des longues tiges de sorgho, pour ne pas être pincé... Le lendemain, les baraza du village, tout entières en rumeur, apprirent bribe par bribe l’histoire de Rahama et beaucoup se demandèrent pourquoi on avait laissé filer le larron. Quelques témoins commentèrent joyeusement les différentes phases de cette équipée, chacun racontant très haut, et certains insistaient avec force sur ce détail pour le moins salace : le cul en fuite dans la parcelle était blanc !

En accueillant ce soir-là la belle Rahama dans mon petit salon, je ne m’attendais pas à ce qu’elle me présentât une lettre rédigée en français. Je l’ouvris et la lut rapidement. Elle disait à peu près ceci : « ma chère Rahama, tu trouveras dans cette lettre un billet de 20$ en souvenir de nos bons moments passés ensemble. J’espère revenir bientôt pour gâcher du bon mortier ... Ton JJ » Son auteur n’était autre qu’un ouvrier français, employé par l’Ambassade de France pour restaurer les vieux monuments de Kisiwani. C’était un homme mûr, plein de vitalité, du genre à faire gicler de la vie avec de gros calembours, à pisser contre un baobab costaud ou à déboucher un bon beaujolais dans la vieille mosquée. Ses conversations étaient grasses de boudins, de blanquettes de veau et de choux fleur. Rieur, tendre et jovial, il parvenait toujours à se faire comprendre en faisant de larges gestes à la Daumier. Son bilinguisme se réduisait à quelques mots : « wewe ? mimi ? tac tac ? » (toi ? moi ? tac tac). Et Rahama, qui à cette époque travaillait avec lui sur ses chantiers, de répondre, la pupille dilatée et la mine extasiée : « wewe, mimi, zawadi ! » (toi, moi, cadeau !). Puis elle lui faisait discrètement un signe d’intelligence pour indiquer où elle allait, et JJ, tout joyeux, répondait lui aussi par un large sourire qui disait tout le ravissement d’une âme vigoureuse et saine. Récemment, un vieux puriste de Kisiwani m’exhorta à ne pas noter dans mes carnets le vocabulaire des jeunes du village. Pensait-il à cette nouvelle expression, kutaktaki (faire tac tac) ? J’eus du mal à lui faire comprendre que parfois le contact des langues devait se pratiquer en dessous de la ceinture !

Le lendemain lorsque je dis à Bwanga que j’avais enfin identifié le coupable de l’affaire Rahama, je ne pus m’empêcher de lui souffler que je voyais dans cette scène un beau sujet d’assassinat mais il me répondit que dans ce cas il faudrait tuer toutes les femmes. Mon ami avait des arguments. Il attira mon attention sur une dispute récente, survenue dans notre voisinage immédiat chez Mirumba. Ce jeune garçon, qui n’avait qu’une vingtaine d’années, crut bon de s’enticher d’une nouvelle épouse que je m’étais empressé de "cadeauter", non pas pour me la concilier mais pour désarmer l’envie que mes fréquentations assidues auprès de sa co-épouse auraient pu éveiller si je m’étais abstenu de lui faire bon visage. Mal m’en prit car ce faisant je déclenchai l’ire de la première ! Tout commença de la manière la plus banale : elles échangèrent une poignée de sel, puis commencèrent à se chipoter. Le ton monta d’un cran, elles se défièrent et s’injurièrent copieusement avant de se jeter l’une sur l’autre pour se flanquer les ongles dans la figure et s'entredéchirer de la belle façon. Les kanga échenillés, elles roulèrent dans la poussière, prêtes à s’entretuer lorsqu’un voisin intervint pour les séparer. Puis Mirumba arriva, rossa la première, molesta la seconde, répudia la première, assigna à résidence la deuxième. Tout le quartier rit sous cape. Les langues se délectent : on eut dit des poules à qui on jette du grain, disent les uns ; elle s'est jetée sur le plat comme un milan sur un poussin, commentent les autres. Lorsque Mirumba nous rejoignit quelques jours plus tard en baraza, je ne pus m’empêcher de lui lancer quelques piques, lui rappelant que nous ne l’avions pas vu depuis plusieurs jours, et que nous nous demandions s’il n’était pas souffrant. D’allusion en allusion, le jeune homme montrait beaucoup de raideur et, par inadvertance ou par bonheur, le vieux Nkarakara, qui ne s’embarrassait jamais d’aucun principe, évoqua le tumulte d’une petite querelle de voisinage, feignant d’en ignorer la provenance. Qui ne connaissait Nkarakara ne pouvait pas savoir combien, à ce moment précis, il était possédé d’un désir ardent d’obtenir un effet théâtral. Mirumba en parut d’abord très inquiet, restant silencieux comme c’est l’usage lorsque l’honneur et la vertu risquent d’en pâtir puis détourna la conversation du mieux qu’il pût. Mirumba me confia plus tard, dans l’intimité, son sentiment sur la question de la femme et conclut de cette formule qu'il aurait pu emprunter à Erasme : un singe est toujours un singe, même lorsqu'il revêt une tunique.

Un autre jour que je venais de déclarer qu’aucune fille ne pourrait se flatter que je l’eusse foutue, je vis Nasra la pudique, la gorge quasiment découverte, m’empêchant de sortir de ma chambre... Certes Nasra avait des seins comme des mappemondes que l’on porte devant soi (expression de T. Gautier ?), et je savais que tous ceux qui avait fait cattleya avec elle en étaient revenus exténués, non pas qu’elle eut un tempérament volcanique mais à cause que son callibistri était, paraît-il, d’un gabarit admirable. Heureusement, Hawaz et Bwanga, qui n’étaient pas loin, survinrent et me tirèrent de cette mauvaise passe. En soirée Bwanga me demanda pourquoi je ne m’étais pas encore déterminé avec sa cousine. Je lui répondis que dans ce cas il me faudrait prendre parcelle pour l’alimenter puisqu’on était au village où seules les solidarités du même pot sont les assises de l’amour conjugal. La mine réjouie de m’imaginer courbé dans la glèbe avec une binette, il opina mais consentit aussitôt que j’étais somme toute un peu trop dépigmenté pour la chose. Cela ne m’empêchait pas néanmoins de la ‘serrer’ kukwenchi un jour ou l’autre, car il était important à ses yeux que le quartier sût de quel ndunga j’étais armé. J’aurais aimé lui dire que tout le monde n’était pas comme Musset à lancer des paris à la cantonade comme celui d’accomplir un coït devant Mérimée et Delacroix, sur un lit entouré de vingt-cinq chandelles allumées, et que je n’étais pas non plus comme le baron de Charlus à me faire flageller dans un mauvais bouge - tant je pouvais craindre qu’on m’obligeât aux « noces de la natte » ndoa ya mkeka - mais ces quelques références ethnocentriques n’évoquaient rien pour mon ami. Pour autant, l’incommensurabilité des mondes trouva ce jour-là son dépassement structural (sic) dans ce trait d’esprit, emprunté à Marcel Achard, que je lui donnai : « il n’y a que deux sortes de femmes : celles qui trompent leur mari, et celles qui disent que ce n’est pas vrai ». Mon ami en rît à gorge déployée tandis que je pensais à tous ces pisse-froid de l’ethnologie qui n’en peuvent mais de bandocher dans le fond de leur boutique.